Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์องค์กร ข่าวสารเพื่อประชาชน
ข่าวงานบริการประชาชน : โครงการ บำรุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงมิเตอร์น้ำ และท่อระบายน้ำ ตามบ้านเรือน (ระหว่างเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2565)
เพื่อให้บริการช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนถึงบ้าน...
ร่วมสำรวจปรับปรุงระบบน้ำประปาบ้านเรือนให้สมบูรณ์...

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก โดย กองคลัง ผนึกกำลัง กองช่าง
จัดโครงการ บำรุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงมิเตอร์น้ำ และท่อระบายน้ำ (ประจำปี 2565)
ระหว่างเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2565

☆ หลักเกณฑ์ ในการให้บริการ บำรุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงมิเตอร์น้ำ และท่อระบายน้ำ ตามบ้านเรือน

1. ให้ทางเจ้าของมิเตอร์/เจ้าของบ้าน สำรวจระบบน้ำประปาในบ้าน ถ้ามีปัญหา ให้มาแจ้งเจ้าหน้าที่ อบต.เกาะหมาก ซึ่งลงพื้นที่หมู่บ้านต่างๆ ตามวันและเวลา ดังกล่าว
2. ให้นำสำเนาบัตรประชาชน ของเจ้าของมิเตอร์น้ำ
3. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ซ่อมแชมปรับปรุงมิเตอร์น้ำ และท่อระบายน้ำ
☆ ส่วนของหน้ามิเตอร์น้ำ ถ้ามีการซ่อมแซม ทาง อบต.เกาะหมาก จะซ่อมแชมให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
☆ ส่วนของหลังมิเตอร์น้ำ ถ้ามีการซ่อมแซม ทางเจ้าของมิเตอร์ ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และจัดหาอุปกรณ์มาซ่อมแซม

☆ ดูกำหนดการลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน ในตรางภาพ ☆
คลิก! ตารางลงพื้นที่ โครงการ บำรุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงมิเตอร์น้ำ และท่อระบายน้ำ ตามบ้านเรือน (ปี 2556)
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2565