Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์องค์กร ข่าวสารเพื่อประชาชน
ข่าวงานบริการประชาชน : โครงการ บำรุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงมิเตอร์น้ำ และท่อระบายน้ำ ตามบ้านเรือน (ระหว่างเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2565)
เพื่อให้บริการช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนถึงบ้าน...
ร่วมสำรวจปรับปรุงระบบน้ำประปาบ้านเรือนให้สมบูรณ์...

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก โดย กองคลัง ผนึกกำลัง กองช่าง
จัดโครงการ บำรุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงมิเตอร์น้ำ และท่อระบายน้ำ (ประจำปี 2565)
ระหว่างเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2565

☆ หลักเกณฑ์ ในการให้บริการ บำรุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงมิเตอร์น้ำ และท่อระบายน้ำ ตามบ้านเรือน

1. ให้ทางเจ้าของมิเตอร์/เจ้าของบ้าน สำรวจระบบน้ำประปาในบ้าน ถ้ามีปัญหา ให้มาแจ้งเจ้าหน้าที่ อบต.เกาะหมาก ซึ่งลงพื้นที่หมู่บ้านต่างๆ ตามวันและเวลา ดังกล่าว
2. ให้นำสำเนาบัตรประชาชน ของเจ้าของมิเตอร์น้ำ
3. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ซ่อมแชมปรับปรุงมิเตอร์น้ำ และท่อระบายน้ำ
☆ ส่วนของหน้ามิเตอร์น้ำ ถ้ามีการซ่อมแซม ทาง อบต.เกาะหมาก จะซ่อมแชมให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
☆ ส่วนของหลังมิเตอร์น้ำ ถ้ามีการซ่อมแซม ทางเจ้าของมิเตอร์ ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และจัดหาอุปกรณ์มาซ่อมแซม

☆ ดูกำหนดการลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน ในตรางภาพ ☆
คลิก! ตารางลงพื้นที่ โครงการ บำรุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงมิเตอร์น้ำ และท่อระบายน้ำ ตามบ้านเรือน (ปี 2556)
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2565