Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
MOU บันทึกข้อตกลง อบต.เกาะหมากกับหน่วยงานต่างๆ
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายรับรายจ่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 มิ.ย. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
07 พ.ค. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2567
02 เม.ย. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2567
02 เม.ย. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2567
01 มี.ค. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
01 ก.พ. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2567
03 ม.ค. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2566
02 ต.ค. 2566 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก งบเดือนกันยายน 2566
06 ก.ย. 2566 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก งบเดือนกรกฎาคม 2566
06 ก.ย. 2566 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก งบเดือนกรกฎาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 
097- 359-6178  โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th