Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
MOU บันทึกข้อตกลง อบต.เกาะหมากกับหน่วยงานต่างๆ
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

17 ก.ค. 2567
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก เข้าร่วมตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดพัทลุง ประจำปี งบประมาณ 2567

12 ก.ค. 2567
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก ส่งมอบพันธุ์กุ้งกุลาดำจำนวน 2,000,000 ตัว และ ปลากระบอกจำนวน 5,000 ตัว

10 ก.ค. 2567
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ nt ที่มาต่อยอดความรู้ ให้กับบุคลากรได้เรียนรู้ระบบการปฏิบัติงาน ตลอดจนเทคนิคด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City On LINE OA.

08 ก.ค. 2567
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประชุมคณะกรรมการบริหารการดำเนินงานหอกระจายข่าว และผู้ประกาศข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน

01 ก.ค. 2567
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก ลงพื้นที่ให้ความอนุเคราะห์ในการดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ภายในโรงเรียนบ้านเกาะหมาก

28 มิ.ย. 2567
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานการแข่งกีฬาภายในต่อต้านยาเสพติด "เกาะหมากเกมส์ 2567"

28 มิ.ย. 2567
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก ร่วมบริจาค ไข่ไก่ จำนวน 1,500 ฟอง ให้กับมัสยิดอัลนูร

28 มิ.ย. 2567
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก การอบรมสัมนา ศึกษาดูงาน ครั้งที่ 3 เกี่ยวกับนโยบายการขับเคลื่อน อบต.เกาะหมาก และกฎหมายในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด

26 มิ.ย. 2567
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก โครงการ ๑ อปท ๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

25 มิ.ย. 2567
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประชุมหารือเตรียมจัดโครงการ ย้อนรอยประวัติศาสตร์ "ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 
097- 359-6178  โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th