Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

09 ส.ค. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๕

05 ส.ค. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก โครงการให้ความรู้ "กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน" สำหรับประชาชนตำบลเกาะหมาก

04 ส.ค. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) ลงสู่ทะเลสาบ ณ โรงเรียนบ้านเกาะเสือ โดย ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ อบต.เกาะหมาก (4 ส.ค. 65)

01 ส.ค. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมากร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากพะยูน

27 ก.ค. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก โครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์ "ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง ครั้งที่ 18 " ประจำปี 2565 ในวันที่ 22 - 25 กรกฎาคม 2565 ณ หัวแหลมบ้านเขาชัน หมู่ที่ 7 และหน่วยพิทักษ์ป่าอ่าวท่ายาง

27 ก.ค. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ในวันที่ 25 ก.ค.2565 ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากพะยูน

27 ก.ค. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน ในวันที่ 27 ก.ค.2565 ณ ห้องประชุม อบต.เกาะหมาก

19 ก.ค. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก โครงการให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ หน่วยพิทักษ์ป่าอ่าวท่ายาง ม.2

13 ก.ค. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้ง) ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณบ้านเกาะโคบ ม.4

13 ก.ค. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก พิธีลงนามสัญญาเช่าบริการ Smart City ระหว่าง อบต.เกาะหมาก กับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ 
khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th