Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

22 มี.ค. 2566
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประชาคมหมู่บ้าน โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565

21 มี.ค. 2566
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2566

17 มี.ค. 2566
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก กิจกรรม Big Cleaning Day "วันท้องถิ่นไทย" วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566

13 มี.ค. 2566
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 7 ล้านตัว ลงสู่ทะเลสาบ ณ กลุ่มอนุรักษ์บ้านปลาบ้านน้ำบ่อหมาก

07 มี.ค. 2566
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ฝ่ายงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.เกาะหมาก ลงพื้นที่รับชำระภาษีป้ายนอกสถานที่ ประจำปี 2566

03 มี.ค. 2566
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก โครงการค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย Day Camp ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

03 มี.ค. 2566
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณะทำความดีด้วยหัวใจ เก็บขยะ บริเวณ หมู่ที่ 3 บ้านแหลมกรวด ตำบลเกาะหมาก

24 ก.พ. 2566
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณะทำความดีด้วยหัวใจ เก็บขยะ บริเวณ หมู่ที่ 2 บ้านช่องฟืน ตำบลเกาะหมาก

22 ก.พ. 2566
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ผู้ว่าฯ พัทลุงเยี่ยมชมศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ ระบบ Smart City อบต.เกาะหมาก และบริบทพื้นที่ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

17 ก.พ. 2566
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณะทำความดีด้วยหัวใจ เก็บขยะ บริเวณ หมู่ที่ 1 บ้านท่าวา ตำบลเกาะหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ 
khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th