Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

05 ธ.ค. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบามสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และวันพ่อแห่งชาติ

02 ธ.ค. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก กิจกรรมจิตอาสาทำความดี Big Cleaning Day อบต.เกาะหมาก

08 พ.ย. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

04 พ.ย. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แนวทางดำเนินงานของกลไกจัดการเคลือข่าย" ภายใต้โครงการสานพลังภาคีขับเคลื่อนชุมชนสู่ตำบลสุขภาวะ

03 พ.ย. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสาธารณะ โดยการเดินเท้า หิ้วถุง เก็บขยะสองข้างทาง

01 พ.ย. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก เจ้าหน้าที่ อบต.เกาะหมาก ลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้าน บ้านท่าวา เพื่อทำความเข้าใจโครงการ Kohmak Smart City หรือ เกาะหมากเมืองอัจฉริยะ

25 ต.ค. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.เกาะหมาก ลงพื้นที่มอบถังขยะให้แก่ชาวบ้าน

23 ต.ค. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

21 ต.ค. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้น เนื่องในโอกาสวันรักต้นไม้แห่งชาติ

13 ต.ค. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ 
khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th