Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

20 ม.ค. 2566
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก โครงการสานพลังชุมชนท้องถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเพื่อจัดการสุขภาวะที่ยั่งยืน

18 ม.ค. 2566
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ศาลจังหวัดพัทลุงไกล่เกลี่ยออนไลน์ ณ อบต.เกาะหมาก

14 ม.ค. 2566
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

29 ธ.ค. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก ทำบุญปีใหม่ เสริมสิริมงคล

29 ธ.ค. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 (7วัน)

22 ธ.ค. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก มอบถุงยังชีพในแก่พี่น้องประชาชนที่ได้ผลกระทบและความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในตำบลเกาะหมาก

16 ธ.ค. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก อบรมเชิงปฏิบัติการโมเดลพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

13 ธ.ค. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 5 ล้านตัว ลงสู่ทะเลสาบ

13 ธ.ค. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก ร่วมต้อนรับ และตักบาตรอาหารแห้ง แด่พระจันทรโชโต (นายวรินทร ทองขาว นายอำเภอปากพะยูน) และคณะสงฆ์ในเขตอำเภอปากพะยูน

05 ธ.ค. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบามสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และวันพ่อแห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ 
khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th