Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

27 ก.ย. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก การประชุมสภา อบต. เกาะหมาก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่๑) ปี ๒๕๖๕

26 ก.ย. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก อบต. เกาะหมากร่วมสนับสนุนการประกวด"หมรับร่วมใจชุมชน" สืบสานประเพณีเดือนสิบ

24 ก.ย. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก เกาะหมากจะสดใส เมื่อใส่ใจสิ่งแวดล้อม รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้น

19 ก.ย. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ท่องเที่ยวชุมชนเกาะหมาก ก้าวสู่การมีส่วนร่วมของ อบต.เกาะหมาก โดยการสนับสนุนจากเครือข่ายวิจัย 9 ราชมงคล (มทร.)

11 ก.ย. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก โครงการอบรม พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และกีฬาสีสัมพันธ์ อบต.เกาะหมาก ๒๕๖๕

06 ก.ย. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก สายธรรมเกาะหมาก ธรรมะสัญจรฯ "ปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิต ตามหลักศีล ๕" ณ วัดเอก จ.สงขลา

06 ก.ย. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก พัทลุง มุ่งสู่แผนพัฒนา เมืองอัจฉริยะ พิธีส่งมอบโครงการ Smart City โดย บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT)

29 ส.ค. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก ร่วมกับ สสส. จัดอบรมโครงการ "ควบคุมปัญหาสารเสพติด และ แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร"

24 ส.ค. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก ร่วม ZOOM โครงการ นักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2)

17 ส.ค. 2565
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบกระเบื้อง ช่วยเหลือบ้านเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากลมพายุ (หมู่ 1 หมู่ 9)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ 
khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th