Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ก.ย. 2565 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ขอเชิญเข้าร่วมฟัง การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
12 ก.ย. 2565 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
05 ก.ย. 2565 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖
29 ส.ค. 2565 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายข้อมูลองค์กรฯ พ.ศ. ๒๕๖๕
11 ส.ค. 2565 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ขอเชิญเข้าร่วมฟัง การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ๑๖ ส.ค.๖๕
02 ส.ค. 2565 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ขอเชิญเข้าร่วมฟัง การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ปี ๖๕ วันที่ ๙ ส.ค.๖๕
01 ส.ค. 2565 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕
21 ก.ค. 2565 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง การดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในเขตทางสาธารณะ (บริเวณสามแยกน้ำบ่อหมาก)
08 ก.ค. 2565 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ขอเชิญประชาชนในตำบลเกาะหมาก ทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน (ปี 2565)
14 มิ.ย. 2565 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ 
khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th