Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
MOU บันทึกข้อตกลง อบต.เกาะหมากกับหน่วยงานต่างๆ
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ก.ค. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567
24 มิ.ย. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
21 มิ.ย. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่องการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ อบต.เกาะหมาก เรื่อง การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลอละชายฝั่งอย่างยั่งยืน
17 มิ.ย. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2567
04 มิ.ย. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีผ่าน QR-Code หรือ Barcode ชำระผ่านตู้ ATM , Internet Banking , Mobile Banking ผ่านแอฟธนาคารในมือถือได้ทุกธนาคาร ปี 2567
04 มิ.ย. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบออนไลน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ปี 2567
29 พ.ค. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริการส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง การบริหารกิจการน้ำประปา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ...
29 พ.ค. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
17 พ.ค. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567
15 พ.ค. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศเรื่องกำหนดเวลาใช้เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ในพื้นที่หมู่ที่ 11

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 
097- 359-6178  โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th