Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน

 


 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 พ.ย. 2564 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
17 ก.ย. 2564 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ยกเลิกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการของ อบต.เกาะหมาก
15 ก.ย. 2564 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
09 ก.ค. 2564 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก จ้างออกแบบอาคารศูนย์ศึกษาเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชนเกาะหมาก
03 มิ.ย. 2564 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid - 19) ฉบับที่ 27
27 พ.ค. 2564 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากร อบต.เกาะหมาก
25 พ.ค. 2564 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ปิดที่ทำการ อบต.เกาะหมาก
20 พ.ค. 2564 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก คู่มือและการป้องกันจากเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด19
03 พ.ค. 2564 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
28 เม.ย. 2564 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก คำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ 692 บังคับสวมหน้ากากอนามัย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th
Powered By khomak.go.th