Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
     

    เกาะหมากเป็นเกาะที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบสงขลา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอ ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์หินมาก่อน
จากหลักฐานโบราณคดีพบว่า เคยมีการขุดพบขวานหินโบราณกว่าร้อยชิ้น (ปัจจุบันบางส่วนอยู่ที่ หมู่ที่3 บ้านแหลมกรวด) ซึ่งเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์
ยุคหินด้วยความเหมาะสมของภูมิศาสตร์พื้นที่แห่งนี้ก็ได้มีการพัฒนาเป็นชุมชนเมือง (ประมาณ พุทธศตวรรษที่ 6 หรือ พ.ศ. 501-600) ซึ่งมีชื่อว่าเมือง "เสิ้งจี้" เมืองนี้มีความเจริญรุ่งเรืองในการค้าขาย และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางทะเล นอกจากนี้ยังมีความเจริญในด้านพุทธศาสนาอีกด้วย เพราะว่ามีการขุดพบซากวัดโบราณประมาณ 13 แห่ง เช่น  วัดเขาพระนอน วัดหนองปลักแรด เขาวัดอ่าวบ้านเก่า เขาเจดีย์ วัดปลายแหลมเขาชัน วัดหลังโรงเรียนบ้านเกาะเสือ วัดอ่าวท่ายาง วัดปากน้ำปากบาง วัดปลายแหลมปากบาง วัดปลายแหลมหลา วัดบ่อหว้า วัดเกาะขาม เป็นต้น  อ่านต่อ รายละเอียดตามที่ได้แนบไฟล์ครับ
     ตำบลเกาะหมาก  เป็นตำบลในเขตการปกครองท้องที่ของอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  ประกอบไปด้วย  11 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ 1  บ้านท่าวา
หมู่ที่ 2  บ้านช่องฟืน
หมู่ที่  3 บ้านแหลมกรวด
หมู่ที่ 4  บ้านเกาะโคบ
หมู่ที่  5  บ้านปากบางนาคราช
หมู่ที่  6 บ้านเกาะหมาก
หมู่ที่  7  บ้านเขาชัน
หมู่ที่  8  บ้านเกาะเสือ
หมู่ที่ 9  บ้านน้ำบ่อหมาก
หมู่ที่ 10  บ้านหัวหิน
หมู่ที่ 11 บ้านเกาะหมากเมืองใหม่

:: หนังสือออนไลน์  -> เปิดประตูสู่เกาะะหมาก ::องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ 
khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th