Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้เด็กในพื้นที่ตำบลเกาะหมากและพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม กล้าคิด กล้าแสดงออก พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองที่จะอยู่ในสังคมอย่างมีสุข โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อกลาง จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
กำหนดการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  รายละเอียดตามที่ได้แนบไฟล์
กำหนดการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th
Powered By khomak.go.th